Skan Holz Helme AS

Skan Holz Helme lugu

Skan Holz Helme AS on üle 30 aasta tootnud ja müünud Lõuna- Eestis kvaliteetseid puitmaju. Enamus puitmajad lähevad ekspordiks.

Tooted on väga erinevad. Pakume seina paksuseid 14, 19, 28, 45 ja 70 mm. Sinna juurde veel erinevad nurgaühendused, katusekalde lahendused, erinevad uksed-aknad jne. Eesmärk on pakkuda iga kliendi ootustele vastavat toodet.

30+
aastat kogemust
8 000
toodetud maja aastas
50+
töötajat

Pane meie üle 30-aastane kogemus enda kasuks tööle.

Kvaliteet

Tagame, et meie klientideni jõuavad ainult kõrge kvaliteediga tooted. See algab kvaliteetse ja kontrollitud päritoluga saematerjali ostust ja jätkub pideva tootearenduse ja kvaliteedikontrolliga.

Väga oluline on tootmisprotsessi käigus pidev kvaliteedi jälgimine ja kontroll. Selleks me optimeerime ja sorteerime materjali, et pakki jõuaks ainult parim valik.

Meie kasutuses olevad kaasaegsed kontrolli-, hööveldus-, järkamis- ja viimistlusseadmed koos kogenud ja kvalifitseeritud töötajate panusega tagavad toodete täpsuse ja kvaliteedi.

Keskkonnakaitse

Kuna kasutame oma toodete valmistamisel kuuse saematerjali, on meie jaoks väga oluline keskkonnakaitseliste normide järgimine ja metsade majandamise jätkusuutlikus. Kasutame toodetes ainult kontrollitud ja usaldusväärsetest allikatest pärit saematerjali. Meile on väljastatud FSC tarneahela sertifikaat.

Tootmises paratamatult tekkivad puidujäätmed kasutame ära soojusenergia tootmisel. Muud jäätmed anname üle volitatud käitlejatele.

Skan Holz Helme ASi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond

Digitaliseerimise teekaardi loomine

Projekti "Digitaliseerimise teekaardi loomine" käigus 2022.a jooksul hinnati ettevõtte praegust digitaliseerituse taset ja arenguvajadusi, tulemusena koostati digitaliseerituse taseme parendamise tegevuskava koos nende elluviimise mõju hinnanguga.

Täidetud on projekti eesmärk: ettevõtte kohta on koostatud hea tava nõuetele vastav digitaalne teekaart.

Projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond summas 10 640€.


Ressursikasutuse tõhustamine ettevõttes

Projekti "Ressursikasutuse tõhustamine ettevõttes" raames vahetab ettevõte välja tootmisseadmed uuenduslike ja säästvamate vastu.

Projekti eesmärk on suurendada ettevõttes ressursitootlikkust innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtu kaudu, mille tulemusena paraneb ettevõtte ressursikasutus 5.65%.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 195 598.76€.